Woda Redox

3,49 

Jest to smaczny i orzeźwiający napój powstający z doskonałej wody głębinowej z własnego ujęcia, w wielogodzinnym procesie jonizacji, bez żadnych dodatków, w tym smakowych lub spożywczych (uzdatniaczy, dodatkowego wodoru, proszków alkalicznych, dodatków mineralnych lub środków odkażających).

Opis

Co to jest Woda Redox ?

Jest to gotowa do spożycia, zapakowana, klarowna i świeża, jonizowana woda alkaliczna. Wytwarzana jest wyłącznie z wody o odpowiedniej jakości.

Jest to smaczny i orzeźwiający napój powstający z doskonałej wody głębinowej z własnego ujęcia, w wielogodzinnym procesie jonizacji, bez żadnych dodatków, w tym smakowych lub spożywczych (uzdatniaczy, dodatkowego wodoru, proszków alkalicznych, dodatków mineralnych lub środków odkażających).

Jest to odpowiedniej jakości woda, poddawana jonizacji alkalizującej, zgodnie z japońską technologią produkcji. W procesie tym z 1 litra takiej wody uzyskuje się 0,5 litra jonizowanej, alkalicznej wody, którą można uznać za ‘strukturowany alkaliczny wyciąg z wody’. W efekcie następują przemieszczenia w składzie mineralnym przez co część wody staje się kwaśna, a dzięki temu część alkaliczna-pitna uzyskuje swoje bardzo cenne właściwości.

Cechuje się tym, że jest strukturowana, jonizowana, zasadowa i przeciwutleniająca.

 

Jak pakowany jest napój Woda Redox ?

Napój oferowany jest w estetycznych, jednorazowych, specjalnych barierowych saszetkach o pojemności 240 ml, które blokują dostęp światła i ograniczają kontakt z tlenem, co ma istotne znaczenie dla jakości produktu. Z tego właśnie powodu nie rozlewamy napoju do szklanych butelek.

Co jest równie ważne, wewnętrzna powłoka saszetki nie wchodzi w reakcję z napojem.

Właściwości jakie posiada napój Woda Redox występują w niewielu już miejscach na świecie w źródłach naturalnych.

Dzięki procesowi jonizacji napój WODA REDOX osiąga optymalny skład mineralny i staje się:

 • alkaliczny – do Ph 9,5
 • strukturowany
 • doskonale czysty bakteriologicznie
 • uzyskuje potencjał redox ORP do -500mV
 • ma wyjątkowy, orzeźwiający smak
 • Co to jest struktura wody ?Woda znajdująca się w organizmach czyli w tkankach to tzw. woda strukturalna. Jest to woda ‘przetworzona’ przez organizm, dzięki czemu uzyskuje odpowiednią strukturę makromolekularną.

  Aby taką się stała organizm ‘przerabia’ spożywaną wodę i napoje oraz zawierające wodę art. spożywcze, zużywając przy tym sporo energii. Cząsteczki wody łączą się ze sobą tworząc tzw. klastry.

  W zdrowym ciele woda strukturalna tworzy klastry z 6 do 8 cząsteczek. To pozwala jej np. z łatwością przenikać przez błonę komórek. Gdy klastry się powiększają, mogą pojawić się problemy np. z krążeniem  i ciśnieniem tętniczym krwi. Wielkość klastrów zależy od czystości wody i ilości rozpuszczonych w niej soli mineralnych. Te rozpuszczone związki mają wpływ na poziom Ph wody. Nieznaną powszechnie cechą wody jest częstotliwość drgań jej cząsteczek, czyli wibracji. Wibracje to informacja.

  Wszystko co nas otacza posiada sobie właściwe wibracje, które oddziałują na otoczenie. Można to zmierzyć nowoczesnymi urządzeniami pomiarowymi. Wibracje jak wiemy mogą wpływać korzystnie lub wręcz odwrotnie, czyli destrukcyjnie. Dlatego ważne jest jakie wibracje ma woda w naszym organizmie.

  Woda to substancja która z łatwością przechwytuje i zapisuje w sobie wibracje i reaguje zmieniając wielkość klastrów oraz siłę wiązań cząsteczek w klastrze. To jest właśnie ‘pamięć wody’. Nauka wykazała, że woda posiada doskonałą zdolność zapisu informacji odbieranej w postaci wibracji. To działa lepiej niż płyta CD. Podczas ‘podróży’ przez oczyszczalnie i miejską sieć wodociągową woda ‘zbiera’ przeróżne informacje właśnie w postaci tych wibracji a klastry powiększają się. Reguła jest taka, że im mniejsze są klastry tym woda jest czystsza i pożywniejsza.

  To, że woda ma zróżnicowaną strukturę można bardzo dobrze zaobserwować po jej zamrożeniu. Kryształki wody układają się w przepiękne heksagonalne kształty jakimi np. są płatki śniegu, gdy woda

  z której powstały jest czysta i wolna od szkodliwych wibracji. Mówiąc wprost, im większe klastry i im mniej w nich symetrii, tym gorzej dla tych, którzy ja piją. Tym mniej woda nadaje się do spożycia.

  O takich parametrach jednak powszechnie się nie mówi, gdyż źródła wód dostępnych powszechnie nie są stanie nam ich zagwarantować. Najczęściej woda którą pijemy, w postaci zamrożonej przybiera postać niesymetrycznego i bezkształtnego skupiska. Zjawisko to doskonale opisuje i obrazuje eksperyment japońskiego naukowca Masaru Emoto.Zob. zdjęcia poniżej:

   

  Pamiętajmy:

  • Nawodnić można tylko wodą.

  Im łatwiej jest ona pozyskana przez organizm tym lepiej on funkcjonuje.

   

  Co to jest ORP ?

  To skrót od słów w j. angielskim Potencjał Oksydacyjno-Redukcyjny. Potencjał ten wyraża się miliwoltach (mV) i może być ujemny lub dodatni. Jest to ściśle związane z ilością elektronów, które posiadają elektryczny ładunek ujemny. Gdy mamy nadmiar elektronów to są to jony ujemne a gdy ich brakuje to mamy jony dodatnie. Gdy substancja posiada ładunek dodatni to oznacza, że jest utleniaczem, gdy jest ujemna to przeciwutleniaczem. Dla ludzkiego organizmu ORP = + 200 mV jest neutralne. Gdy jest wyższe staje się utleniaczem, a gdy niższe to staje się przyjaznym i korzystnym przeciwutleniaczem.

  Różne produkty spożywcze cechują się różnym potencjałem ORP.

   

  Co oznacza Redox ?

  Jest to zdolność do przyjmowania lub oddawania elektronów. W przypadku utleniacza jest to jego potencjał utleniający a w przypadku przeciwutleniacza to jego potencjał przeciwutleniający.

  Utleniaczami są powszechnie znane tzw. wolne rodniki. Można je zneutralizować ‘kontaktując’ je z przeciwutleniaczami.

   

  Co to jest przeciwutlenianie ?

  Jest to mówiąc inaczej antyoksydacja. Utlenianie to inaczej spalanie a przeciwutlenianie to gaszenie. Jeszcze inaczej mówiąc, odbieranie elektronów to utlenianie czyli spalenie a ich oddawanie to przeciwutlenianie. Proces powstawania rdzy jest powolnym procesem spalania. W organizmie dochodzi również do takiej ‘korozji’ z powodu wolnych rodników, które są utleniaczami. Ich nadmiar powoduje poważne uszkodzenia tkanki oraz kodu DNA, gdyż podlegają one procesowi spalania przez wolne rodniki. Nie da się uniknąć powstawania wolnych rodników i kontaktu z nimi, gdyż np. tlen we wdychanym powietrzu to właśnie wolne rodniki. Również produkty przemiany materii to ogromna ilość wolnych rodników. To co można świadomie uczynić, to ograniczyć ich szkodliwe działanie.

  Gdy utleniacze i przeciwutleniacze się spotykają, następuje zneutralizowanie wolnych rodników.

  Ten proces może skutecznie zajść jedynie w środowisku wodnym jakim jest cały ludzki organizm. To dlatego tak ważne jest odpowiednie i stałe nawadnianie organizmu.

 • Czym różni się woda od jonizowanej wody alkalicznej ?Nasza cywilizacja praktycznie nie ma już dostępu do prawdziwie dobrej wody do picia jaką jest woda bijąca prosto ze źródła. Przy takich źródłach tworzyły się osady ludzkie.

  Jeszcze dzisiaj ludzie gór mają do niej dostęp lecz już w niewielu miejscach na świecie, co objawia się u nich długowiecznością w doskonałym zdrowiu. Taka woda różni się w ogromnym stopniu swoimi właściwościami od wody z kranu lub wód butelkowanych. Woda prosto z dobrego źródła jest wolna od zanieczyszczeń zarówno chemicznych jak i elektromagnetycznych.  Dzisiejszy, cywilizowany człowiek często nie ma pojęcia jakie ma to znaczenie, ponieważ prawie nikt tego nie nagłaśnia. Dlaczego? Bo takiej wody nie da się dostarczyć wodociągiem.

  A służby kontrolujące jakość wody pitnej kontrolują to co jest dostępne i to w zakresie parametrów możliwych do zagwarantowania.

  Proces jonizacji polega na tym aby ‘wyodrębnić’ z wody tę jej część, która ma doskonałe właściwości. Jest to proces rozdzielania wody na wodę jonizowaną zasadową i kwaśną. Taki proces jest możliwy i wykorzystywany powszechnie np. w Japonii od ok. 50 lat. Należy do tego celu wykorzystywać jak najlepszą z dostępnych wód, czyli wodę z dobrych, atestowanych studni głębinowych.

   

  Dlaczego woda powinna być jonizowana ?

  Ponieważ podczas jonizacji następuje:

  • zmiana w strukturze wiązań molekularnych wody
  • oczyszczenie wody z informacji dotychczas w niej zapisanych (woda jest nośnikiem informacji)
  • powstawanie ujemnych jonów wodorotlenowych, które neutralizują wolne rodniki
  • podwyższenie Ph wody

  a to nadaje jej wyjątkowe właściwości. W procesie tym woda zostaje na nowo ustrukturyzowana w swoich wiązaniach molekularnych. Staje się wodą strukturowaną. To upodabnia ją w swojej strukturze do wody strukturalnej, zawartej w żywych komórkach. Wodę strukturalną odkryto np. w wodach płodowych. Badający to naukowcy uznali, że jej zadaniem jest ochrona embrionu oraz inicjowanie każdego etapu jego rozwoju.

   

  Jaką wodę należy jonizować ?

  W celu jonizacji powinna być używana woda pochodząca bezpośrednio ze źródła.

  Nie należy do tego używać wód butelkowanych lub z kranu, nawet filtrowaną.

   

  Dlaczego należy rozróżniać wodę alkaliczną od jonizowanej wody alkalicznej ?

  Aby uzyskać wodę alkaliczną wystarczy do zwykłej wody dosypać jakiejś substancji o odczynie zasadowym np. sody kuchennej. Można również odfiltrować wodę wodociągową poprzez np. odwróconą osmozę a następnie dodać do niej składniki mineralne, które ją zalkalizują. Będzie to jednak głównie zawiesina koloidalna. To tak jak by popijać tabletki z minerałami zwykłą wodą lub wodą destylowaną. Nie będzie to woda jonizowana.

  Nie da się zjonizować wody poprzez dosypanie do niej czegokolwiek. Jonizacja zachodzi w ściśle określonych warunkach i potrzebna do tego jest energia uwalniająca elektrony. Wtedy powstają jony hydroksylowe OH o korzystnym ujemnym ładunku, które są najcenniejsze.

  To zostało naukowo dowiedzione już ok. 100 lat temu przez francuskiego noblistę Dr. Alexisa Carrela.

   

  Co to jest żywa woda ?

  Jest to woda jonizowana o odczynie alkalicznym, zawierająca ujemne jony wodorotlenowe OH oraz inne jony zasadowe.

  Jony te łatwo dzielą się elektronami a ich obecność powoduje przepływ energii. Energia daje początek wszelkiemu życiu.

   

  Tabela porównawcza parametrów wód

  Woda gotowana

  Wody z rzek i jezior

  Woda z kranu Woda oczyszczona filtrem odwróconej osmozy Woda butelkowana Jonizowana woda alkaliczna – Woda Redox

  – niektóre wody uzdrowiskowe

  Wielkość klastra wody 100 do 116,6 Hz 150 Hz 150 Hz   150 Hz 54 Hz
  Zawartość tlenu Znikoma Znikoma Tak  

  Znikoma

   

  Bogata w tlen
  Zawartość minerałów Tak Niewielka Znikoma ilość, gdyż  usuwa makro i mikroelementy Tak Bogata w minerały
  Filtracja rdzy i kamienia nie nie tak Tak

   

  tak
  Filtracja bakterii i wirusów

   

   

   

   

   

   

   

   

  dobra Tak Bardzo dobrze filtrowana Niepewna z powodu słabej szczelności opakowania Doskonała, wielokrotnie filtrowana; aktywny węgiel
  Jonizacja brak brak brak brak silna
  ORP (Potencjał Redox) +150 do +250 +150 do +600 0  + 170 do +600 0 do -600mV
  Zdrowotne właściwości Znikome lub brak Znikome lub brak W zależności od dolegliwości  Niektóre z wód posiadają korzystny skład mineralny Dyrektywa Unijna 2000/13/WE = obowiązuje zakaz informacji w

   

   

Dlaczego warto pić napój Woda Redox ?

Warto sobie przyswoić tę informację, że woda nie jest pokarmem. Jest to główny składnik naszego ciała. W wieku niemowlęcym to ok. 90%, większość życia to ok. 70% a pod koniec życia może jej być nie więcej niż 45%. Jest to jedyna substancja, której organizm nie trawi lecz ją wchłania. Woda przechodząc przez pusty żołądek nie ma kontaktu z kwasem żoładkowym. Dlatego warto ją pić na czczo lub długo po posiłku.

Jeżeli rozpuścimy w wodzie cokolwiek organicznego, to żołądek uzna ten płyn za pokarm i wytworzy kwasy trawienne. Np. gdy ją posłodzimy, zabarwimy lub dodamy soku czy zalejemy cherbatę.

WODĘ NALEŻY PERMANENTNIE UZUPEŁNIAĆ

Napój Woda Radox piją chętnie nawet takie osoby, które deklarują, że w zasadzie nie lubią pić wody.

Bardzo chętnie piją go również dzieci.

Klientki twierdzą, że świetnie sprawdza się również jako płyn do demakijażu lub jako 15 min. okład na podpuchnięte oczy i ich okolice.

Napój Woda Redox to absolutna alternatywa dla wszechobecnych soków i napojów, słodzonych, barwionych, polepszonych smakowo, energetyzujących a nawet tak popularnej kawy czy herbaty, gdyż jest wolny od wszelkich dodatków i polepszaczy smaków a przy tym świetnie orzeźwia i doskonale smakuje.

 

Czy są przeciwwskazania ?

Nie istnieją przeciwwskazania dotyczące stosowania jonizowanej wody alkalicznej w postaci napoju Woda Redox. Jest to artykuł spożywczy ogólnego spożycia. (Ustawa o bezpieczeństwie żywienia i żywności)

Jak stosować napój Woda Redox ?

 1. Zalecane jest picie napoju wg. poniższych reguł:
 • Ważne a nawet bardzo ważne jest to, aby pierwszą dzienną porcję (saszetkę) wypijać rano na pusty żołądek. Wypijanie czystej wody na pusty żołądek powoduje, że nadal jesteśmy na czczo.
 • Wody Redox nie zaleca się pić w trakcie posiłków, lecz 15 min przed jedzeniem lub 1,5 do 2 godz. po jedzeniu
 • Po otwarciu opakowania zaleca się wypicie napoju w czasie 1 godz. z powodu szybkiej utraty jego cennych właściwości.
 1. Napój ten najlepiej smakuje gdy jest schłodzony. Jednak w okresach chłodniejszych warto, szczególnie poranną porcję wypijać na ciepło, dolewając do niej nieco gorącej wody.
 2. Napój doskonale nadaje się do popijania i rozpuszczania suplementów diety i popijania leków. Nie zaleca się jednak popijania leków, które działają leczniczo poprzez zakwaszenie organizmu. Do takich należą np. leki na stany zapalne, w tym przeciw wirusowe. W takim przypadku napój można wypijać 15 min. przed lub 2 godziny po zażyciu takich leków.
 3. Napoju nie należy gotować ani wystawiać na działanie promieni słonecznych w przeźroczystym naczyniu,  gdyż utraci gro uzyskanych w procesie jonizacji właściwości.

 

Ile napoju należy wypijać w ciągu dnia ?

Napój Woda Redox należy traktować jako uzupełnienie dziennego zapotrzebowania na wodę.

Optymalna i skuteczna ilość do spożycia to 2 saszetki dziennie, wypijana w różnych porach dnia.

W zależności od naszego samopoczucia oraz wagi ciała a także przekonania o stopniu zakwaszenia, można bez obaw zwiększyć ilość wypijanych porcji w ciągu dnia.

 

Jak długo należy stosować picie napoju ?

Napój ten można uznać za tzw. żywność zdrową, wegańską czy wgetariańską, gdyż nie zawiera żadnych szkodliwych dodatków a jego właściwości niosą dla nas samą korzyść.  Można i warto wprowadzić go do swojego codziennego jadłospisu na stałe, a nasze samopoczucie będzie dla tej decyzji podstawowym kryterium oceny. Aby jednak zauważyć różnicę w naszym samopoczuciu, należy spożywać napój minimum 3 lub 4 tygodnie.

Co niektórzy odczuwają tę różnicę już po wypiciu jednej porcji.

 

Czy właściwości napoju Woda Redox są trwałe ?

Każdy świeży art. spożywczy traci swoje najlepsze właściwości wraz z upływem czasu, począwszy od pierwszego dnia. Czyli im wcześniej się go spożyje tym dla nas korzystniej. Również napój Woda Redox podlega tej regule. Specjalne opakowanie chroni jego właściwości przez długi czas, jednak wraz z jego upływem oraz zależnie od sposobu przechowywania, właściwości te ulegają redukcji. Nasi odbiorcy z reguły kupują napój na zapas na okres 1 do 2 miesięcy. Do tego okresu właściwości napoju są najlepsze. Jednak do końca zalecanego okresu do spożycia napój nadal cechuje swoimi wyjątkowymi zaletami lecz już nieco osłabionymi w stosunku do wyjściowych.

Napój Woda Redox rozlewany jest, gdy osiągnie założone właściwości, przedstawione na etykiecie.

Generalnie wytwarzany jest ‘pod zamówienie’ i sprzedawany niezwłocznie po rozlaniu.

Do tych potrzeb dostosowane są nasze opakowania zbiorcze.

 

Jak stosować napój WodaRedox na skórę?

Woda Redox używana jest przez niektóre konsumentki jako kosmetyk. Można go ze świetnym skutkiem sotosować np. do zmywania makijażu przy okazji nawilżając skórę i oczy. Ma przyjemne działanie odprężające. W tym celu należy nasączyć ściereczkę lub watkę i nie wyciskając jej położyć na skórę na ok. 15 do 20 min.

Nie ma żadnych przeciwskazań dotyczących stosowania napoju Woda Redox na skórę.

 

Jak przechowywać ?

Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu.

Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Woda Redox”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *